Bátran, bölcsen, barátsággal

Meg tudod védeni a világnézeted?

Elbizonytalanítanak ateista kortársaid?

Tudsz logikusan és meggyőzően érvelni a hited mellett?

Nem mondom, hogy én már tökéletesen csinálom – folyamatosan tanulok, csiszolom az érveimet.

Az alábbiakban néhány részletet közölnék egy online beszélgetésemből, remélem hasznát veszitek!


Az ateizmusban hívők évezredek óta letagadják a nyilvánvaló tényeket, hogy van Isten, hogy a semmiből nem tud valami létrejönni, hogy az élettelenből nem lehet élő, hogy van oka a világmindenségnek, mégpedig egy kozmoszon kívüli hatalmas Lény, aki a téridőt beindította.

Ő téren túli, időn túli, más szóval természetfeletti.

Én egyszerűen nem tudok hinni az ateizmusban!

Nem megy.

Annyira sok a bizonyíték Isten létezésére és a Biblia hitelességére és Jézus feltámadására, hogy ezeket mind le kellene tagadnom.

Amióta létezik a vélemény szabadsága, szerencsére nem muszáj hinni az ateizmusban, mint ahogy pl. a kommunisták idején kötelező volt…

Még Richard Dawkins, Stephen Hawking vagy Sam Harris sem tudták az igazságot megváltoztatni, bármennyire igyekeztek.

A Biblia hitelessége pedig az évek múlásával egyre csak erősebb.

Ássák fel az újabb és újabb régészeti leleteket, amelyek alátámasztják a bibliai helyszínek, személyek, események valóságát.


Aztán van lelkiismeretünk is, amelyen keresztül visszajelzést kapunk arról, hogy mi a jó és mi a rossz.

Ha el is próbáljuk nyomni, mégis ott birizgál legbelül.

Mondja, mondja, mondja, hogy a bűn rossz, a házasságtörés rossz, a kábítószerezés rossz, az alkoholizmus rossz, a hazugság rossz, a pornó rossz, a gyermekek bántalmazása rossz, a korrupció rossz, és így tovább…

Így van – valamiben hinned kell, ami az ősrobbanást, az univerzum tágulását eredményezte – mivel nem voltunk ott, ezért vagy kitalálsz erre elméleteket – pl. párhuzamos univerzumok, ufók megtermékenyítése – de ezek elméletek maradnak, ráadásul nem igazolhatóak, vagy elfogadod annak az állítását, aki csinálta, Ő Isten.


Az ateizmus hit kérdése, nem tény.

Az ateista ember egy hazugságba menekül, tagadja a tényeket, az igazi valóságot.

Világnézeti prekoncepciókkal közelít a tényekhez és belemagyaráz irrealizmust.

Pl. történik egy csoda és ő azt mondja: ez nem is csoda volt, hanem…

Vagy feltámad egy halott és erre azt mondja: nem is támadt fel, mert nem támadhat fel (más szóval a világnézetem nem engedi, hogy feltámadjon, tehát nem támadhatott fel) – vagyis az objektív valóságot tagadja.


A Biblia nem mese, hanem valóság.

Ha van gyereked, tudod, hogy amint öntudatra ébred (nem csecsemőként), akkor beindul a jó és rossz közti különbségtétel képessége.

A házasságtörő nem a társadalmi elvárások miatt érzi rossznak a tettét, hanem érzi, hogy ezzel egy egyetemes törvény ellen vét, ami szerint kárt okoz magának, a házastársának, a gyermekeinek, a barátainak a tettével.

Az abortuszt elkövető nők, hiába tartják titokban mindenki előtt a tettüket, mégis sokszor súlyos depresszióba esnek, mert egy emberi életet oltottak ki, ami szintén egyetemes, kozmikus törvény, kikerülhetetlen.

A gyilkos bűne nem azért bűn, mert van emberi törvény, hanem mert a gyilkosság rossz dolog.

De miért is?

Azért, mert van abszolút jó és rossz, amihez mérve azt tudod mondani, hogy valami jó vagy rossz.

Ha nem lenne, akkor önkényes dolog Adolf Hitlert rosszabb embernek nevezni egy ma született csecsemőnél.

A gravitáció akkor is működik, ha nem hiszel benne.

Így van ez Isten törvényeivel is.

A tízparancsolat nem megfoszt dolgoktól, hanem megmutatja és figyelmeztet, mitől fogod tönkretenni az életed.

Nem jó átadni magad a Sátánnak (a proto-Sárkánynak), mert ő sose szerette az embert és minden jótól megfosztja – előbb vagy utóbb.

Például ad neked megalázást és depressziót és frusztráltságot eredményező pornót és alkalmi szexet az igazi és tartós örömöt adó házasságon belüli szexuális élet helyett.

Tökre nem éri meg az ő alternatívája.

Ezek örök törvények, emberfeletti, embertől függetlenül működő igazságok, ami ellen szabad lázadni, de nem kifizetődő.

Isten annyira jó, hogy ezekről az embert tájékoztatja a Bibliában, mert nem akarja, hogy a Sátán becsapja.

A hívő ember nem nélkülözi a racionalitást, ez egy előítélet.

Csupán tudja azt, hogy a logika alapú gondolkodás csupán egyik formája a megismerésnek. Fontos formája, de csak az egyik.

A Bibliában is végighúzódik a bölcsesség dicsérete, a Példabeszédek könyve, a Prédikátor könyve, a Zsoltárok például telis-tele vannak életbölcsességekkel, amiket a legtöbb ember racionálisan is be tud látni.

  • Pl. ha lusta vagy, akkor nem fogod sokra vinni.
  • Pl. a férjet, aki rajtakapja a feleségét házasságtörésen, brutális indulatok szokták elkapni.

A pénzügyi intelligencia alapjai is mind szerepelnek ezekben a részekben.

Az emberek egymás közötti kapcsolatainak “szabályai”, a lopás, korrupció, hűség, egyenesség, a szülők és idősek tisztelete, a fiatalság “bolondsága”, a féktelen pénzimádás, a hirtelen jött vagyon hatásai, a szegénység és gazdagság csapdái, és még sok minden “gyakorlati bölcsesség” benne van a Bibliában.


De léteznek a materialista gondolkodás számára “irracionális” megismerési formák is.

Az intuíció ilyen – az ember “megérez” valamit, tudja, hogy úgy van, de nem tudja, miért tudja, de 100 százalékra tudja. És igaza lesz.

A lelkiismeret is ilyen – belül tudja, hogy rossz, amit tesz, de nem tudja nem megtenni, mert leuralja a vágya és utána nagyon bánja, nem ilyen ember akar lenni, belül érzi a gyötrő bűntudatot, ami nem az agyából jön, hanem sokkal mélyebbről, a szívéből.

A szeretet is ilyen – főleg az igazi, önfeláldozó szeretet, amikor valaki az érdekeivel ellentétesen másokért feláldozza az idejét, a pénzét, de még az életét is.

A “kijelentés” vagy “kinyilatkoztatás” is ilyen – amikor egy természetfeletti lény “elhúzza a függönyt” és “beköszön”, az ember pedig ámul és bámul, hogy jé, ilyen is van.

Az érzékszerveink becsaphatóak.

A tudományos megismerés empirikusan nem igazolható elméletei (pl. Föld keletkezése vagy a makro evolúció) illetve a világértelmezések nem abszolútumok.

Ezek elméletek, amelyeket később simán felülírhatnak újabb felfedezések és tapasztalatok, ahogyan a tudomány történetében ez már sokszor megtörtént.

Jó, ha az ember nyitott gondolkozású marad, nem egy beszűkült nézetrendszerrel próbál minden jelenséget magyarázni – ami például kizárja a Bibliában leírt földönkívüli szuper intelligencia intervencióját a történelembe, Akinek teljesen természetes volt “csodákat” tenni és a halottakat is feltámasztani.


Egyébként a keresztény embereknek ugyanúgy joguk van politizálni, mint a nem hívőknek, hiszen egyik sem okosabb a másiknál, és egyik sem sajátíthatja ki magának az országot.

A történelem tele van olyan példákkal, amikor hívő emberek éppen a hitük által voltak energizálva arra, hogy küzdjenek a rabszolgaság ellen, az emberi jogokért, a vallásszabadságért, az egyetemes oktatásért, a szociális ellátások kibővítéséért, kórházak és árvaházak alapításáért, a borzalmas körülmények között élő barbár törzsek megsegítéséért.

A bibliai hit éppen a jó dolgok végrehajtására ösztönöz.

Azért politizálok, mert jót akarok az embertársaimnak.

  • Szeretném, hogy a romák fel tudjanak zárkózni.
  • Szeretném, hogy a kábítószerfogyasztás vissza legyen szorítva Magyarországon.
  • Szeretném, hogy minőségi kórházak legyenek a betegek számára.

Ennek érdekében szavazok, lobbizok, azaz politizálok.

Annak az időszaknak szerencsére vége, amikor az ateista állam kisajátíthatta a politizálás jogát.

Persze történtek visszaélések a kereszténység nevében.

Ugyanígy történtek visszaélések az ateisták részéről is, gondoljunk csak a nácikra vagy a kommunista rezsimekre.

A mostani tömeges muszlim bevándorlás elsősorban nem humanitárius probléma, bár az is, hanem biztonsági kérdés és az európai társadalmak erőszakos demográfiai és vallási átrendezésére tett kísérlet.


A szüleim több, mint 20 évet töltöttek el harmadik világbeli országokban, Afrikában, ahol segítették a súlyosan hátrányos helyzetben levő fekete embereket az orvosi munkájukkal.

Az ő véleményük is az, hogy nem szabad szorgalmazni ezeknek az embereknek az Európába áramlását, hanem mindent meg kell tenni azért, hogy ott segítsünk rajtuk, ahol az ő hazájuk van.

Máskülönben a Nyugat rövidesen elveszítheti a segítésre való képességét, éppúgy, mint az a segítő szándékú, de buta ember, aki a kis lakásába 10 hajléktalant befogad.


Az ateizmus hit, mert állít valamit, amit nem tud bebizonyítani.

Azt állítja, hogy nincs Isten, de nem képes ezt bebizonyítani.

Idő az univerzumon belül van.

Csak akkor probléma Neked visszafele keresni a kiváltó okokat, ha az univerzumon belül keresed.

Ha viszont az univerzumon (téridőn) kívül, egy időtlen személy a forrás, akkor ez már nem végtelen az ok – okozati folyam, hanem – ahogyan ezt a Biblia állítja – Van egy eredeti okozó, aki a Teremtő Isten.