Egy beszélgetés részei…

Leveleztem egy őszinte és agnosztikus fiatalemberrel. Néhány részlet, amely talán építő lehet...

MI A KÜLÖNBSÉG ATEISTA ÉS AGNOSZTIKUS KÖZÖTT?

…az ateizmus filozófiai definíciója Isten létezésének a tagadása.

Ez gyakorlatilag egy állítás, ugyanúgy, mint amikor valaki Isten létezését vallja.

A Richard Dawkinshoz hasonló ateisták arról vannak meggyőződve (abban hisznek), hogy nincs Isten.

Ez persze nem bizonyítható, de érvelni lehet ezen elméleti modell mellett is.

Az agnosztikus az, aki inkább azt mondja, lehet, hogy van Isten, lehet, hogy nincs, én nem tudom, és egyik sem bizonyítható, úgyse.

De ez szerintem nem igaz.

Természettudományos módszerrel nyilván nem bizonyíthatod Isten létét vagy nemlétét.

De nemcsak természettudományos megismerési módszer létezik.

Bűnügyi helyszínelők is bizonyítanak, a történelemtudománynak is megvannak a módszerei – pl. szemtanúk, elsődleges források, régészet,

illetve beszélhetnénk a logika, az intuíció, vagy a tekintélyből elfogadott megismerés módszereiről is…


MI ISTEN OKA?

Isten az egyetlen olyan valóság, amelynek nincs oka.

Neki nincs erre szüksége, Ő az ok nélküli okozó.

A definíciójába tartozik, hogy Ő öröktől fogva létezik.

Örökkévalóságtól örökkévalóságig én vagyok az Úr – mondja, vagyis a téridő egy beékelődés az örökkévalóságba…

Én vagyok – így határozta meg magát Mózesnek és ezzel a legfőbb, lényegi tulajdonságát árulta el – Ő tényleg van, sokkal inkább, mint mi

emberek és az egész látható világ, amiben minden mulandó, csak ideiglenesen, látszólag van, de nagyon hamar már nem is lesz – Ő viszont

örökké ott van, stabil, kiszámítható.


ISTEN MINDENT MEG TUD CSINÁLNI?

Isten mindent meg tud csinálni, amit meg lehet csinálni.

Nyilván olyan nagy követ nem tud teremteni, amit Ő maga sem tud felemelni, hiszen ez egy nem is lehetséges logikai bukfenc.

Csak a mi nagyon is korlátozott emberi értelmünk fut bele ilyen logikai önellentmondásokba, amikor az időből próbálja megragadni az

örökkévalóságot.

Ez épp olyan, mintha egy kétdimenziós lénynek próbálnád elmagyarázni, milyen klassz dolog egy három dimenziós tárgy – nem tudná

felfogni…


LEHET ISTEN IGAZSÁGOS, HA EGYBEN KEGYELMES?

Isten igazságos és kegyelmes egyszerre – én ebben nem látok semmi ellentmondást.

Ugyanis kegyelmes azért tud lenni, mert valaki kifizette a bűneinkért az árat – Jézus hagyta, hogy őt kivégezzék, a mi helyünkben, a mi jogos

ítéletünket vette magára.

A büntetés Őt érte a mi helyünkben – ezért Isten kegyelme is igazságos.

Isten jó és el akarja és el is fogja pusztítani a gonoszt.

De az emberek jelen pillanatban a gonosz túszai.

Ha elpusztítaná a gonoszt, vele együtt vesznének el az emberek is, amit Ő nem akar, mert a lényege a szeretet, még a lázadó embereken is

segíteni akart – ezért küldte el a Názáreti Jézust, mint egy deszantost az ellenség vonalai mögé, hogy minél több embert megszabadítson a

Sátán fogságából, mielőtt igazságos ítéletét kitöltené a földre.


FEL LEHET FOGNI AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGOT?

Mi, az idő és tér korlátai alatt élő lények az agyunkkal nem tudjuk felfogni az örökkévalóságot, Isten lényegét, például azt, hogy Ő

definíciójánál fogva teremthetetlen.

Viszont az ember nem csak intellektus – értelem a – amely a nefes / pszüché / soul (héber / görög / angol) része, hanem van egy másik

alkotóelemünk is, a szellemünk – ez a ruach /pneuma / spirit.

És ez az a részünk, amely képes megragadni, behatolni a természetfelettibe és kommunikálni ottani lényekkel, jó esetben Istennel!


MINDEN VALLÁSNAK IGAZA VAN?

Az, hogy sokféle vallás van, nem bizonyítja azt, hogy egyiknek sincs igaza.

Az tuti, hogy mindegyiknek nem lehet igaza, mert egymással ellentétes dolgokat állítanak.

A keleti vallások például vallják a reinkarnációt, a Biblia pedig kategorikusan azt állítja, hogy az ember földi élete egy és megismételhetetlen

és a földön végrehajtott tettei és meggyőződései meghatározzák az örökkévaló sorsát.

Az iszlám Allahban hisz, a kereszténység pedig Jahvéban / Jézusban.

Lucifer ördögien zseniális hadművelete volt ez, hogy az embereknek jó néhány vallást létrehozott, hogy minél nehezebben találják meg az

igazságot, ami nem is valami, hanem elsősorban Valaki.

De egyedül a Názáreti Jézus az, aki visszajött a halálból, miután megölték, feltámadt és ma is él, és ezzel hitelesítette a beszédeit és tetteit –

ezért is ő nagyon nem olyan, mint a vallásokat megalapító emberek, akik éltek, de meghaltak és ma is – sajnos – halottak.


MIÓTA HALHATATLAN AZ EMBER?

Az örökkévaló Isten osztotta meg az emberrel az örökkévaló természetét, és mivel belénk lehelte egy ponton az élet lehelletét, attól a

pillanattól fogva vagyunk mi halhatatlanok.

Ne feledd, ez a világ a Sátán uralma alatt áll jelenleg még.

Ezért van ennyi bűn, szenvedés és halál.

A Biblia így is hívja a Sátánt, hogy „evilág  istene”.

Ezért van ennyi diszharmónia a világunkban – a természetben, az emberek között.


A GYERMEKEK A MENNYBE KERÜLNEK?

A Bibliában azt olvassuk, amikor Dávidnak a kisfia meghalt, akkor ő azt mondta, hogy ő nem jöhet már vissza énhozzám, de én majd

elmegyek őhozzá.

Jézus azt mondta, hogy

„engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert az ilyeneké a mennyek országa”

– tehát ezeken a helyeken – és máshol  is – a Biblia egyértelművé teszi, hogy a gyermekek, akiknek még nincs lehetőségük a lelkiismeretük

illetve a tudatuk alapján a jó és rossz között dönteni, a mennybe kerülnek.


VANNAK IGAZI ÉS HAMIS HITEK?

Igen, a Biblia szerint az iszlám fundamentalista a pokolba fog kerülni, hiszen egy hamis istent, Allahot imádja, aki rövid elemzéssel

kimutatható, hogy köze nincs a Biblia Istenéhez – nagyon más természetű.

De azok az emberek, akik csak magukra aggatják ezt a jelzőt, hogy én keresztény vagyok, de valójában nem sok közül van Jézushoz, nem

találkoztak Vele, nem “születtek újjá“, ahogyan Jézus fogalmaz, nem követik Őt a cselekedeteikkel, életmódukkal, azok sem hinném, hogy a

mennybe kerülnének.


JÉZUS TÉNYLEG ÉL!

Én sem tudom mindenre a választ.

De találkoztam Jézussal. Egészen biztos, 100 százalék vagyok benne, hogy Ő él és hogy a Biblia igaz!

Őszintén kívánom, hogy te is megismerd Őt, az életünk értelmét és célját, akiért tényleg érdemes élni!