Genezis (6. rész)

Azelőtt, hogy a Nap, a Föld és rendszerünk élői létbe lettek szólítva, az Örökkévaló körül pezsgett már az élet.

Tűzlények százmilliói éltek a Mennyben. És milliárdok azon kívül.

Nagyhatalmú fejedelmek tanácskoztak az univerzum roppant fővárosának királyi palotájánál. Tárgyalásokba merülő angyalok, audenciára váró teremtmények és parancsokat szállító követek nyüzsögtek mindenfelé.

Csak a legnagyobb hatalmú kerubok és szeráfok kerültek a Mindenható közvetlen közelébe. Itt szünet nélkül zajlott az Örökkévaló önfeledt és eksztatikus imádása a szentség áthatolhatatlan atmoszférájában.

A mindenség fővárosából kormányozta szinte végtelen birodalmát Isten.

A felkelés idejéig a szeretet és bizalom atmoszférája dominált a mindenségben.

Lucifer azonban nyílt és kozmikus kihívás elé állította az Örökkévalót.

Kételyeket ébresztő kérdései most már ott mocorogtak az univerzum minden lényében:

„Biztosan szabadok vagyunk? Tényleg a szeretet Isten lényege?

Nem csupán elképesztő hatalmával tart megfélemlítés alatt mindnyájunkat?”

Isten azonnal kiirthatta volna a becsapott lázadók seregét.

De akkor elpusztult volna minden teremtmény, amely a luciferi zónák területén élt.

A bizalmatlanság és kétely mérgező magjai pedig növekedésnek indultak volna a szabad akaratú teremtmények lelkében.

Bolygónk egy rendkívüli és univerzális projekt helyszínévé vált.

Az Örökkévaló törékeny teremtményén, az emberen keresztül tárja majd fel Lucifer valódi természetét a világmindenség előtt. A saját képére alkotott ember Isten lényegét is tükrözni fogja minden létező számára.

De Ádám és Éva elbuktak, így nem tudott az Éden tovább növekedni, ahogyan azt Isten szerette volna. Ha Ádám sikerrel jár, akkor először a Föld, majd az összes többi, sötétségbe borult zóna is felszabadul.

Istennek azonban volt egy zseniális, ám roppant veszélyes másik terve, amely sokáig titokban maradt a teremtett világ előtt.

Az Örökkévaló elképesztő kockázatot vállalt. Szabadítóként egyetlen, önmagából származó Fiát tervezte ledobni az ellenség vonalai mögé.

A terv szerint a Messiásnak emberré kellene válnia. Át kellene adnia Isten üzenetét az embereknek. Tettein és szavain keresztül be kellene mutatnia nekik, milyen az Isten, hogy ők visszataláljanak Hozzá.

Kristálytisztán kellene megőriznie a lelkét a Földön, amely ki lesz szolgáltatva a Gonosz kísértéseinek. Végül, a halálán – a saját vérén – keresztül kellene életet szereznie a bukott teremtmények számára.

A merész elképzelés sebezhetővé fogja tenni a Fiút Lucifer előtt.

Egyetlen rossz döntés a Földön, és Isten örökre elveszítheti azt, akit a legjobban szeret.

De ha sikerül legyőzni Lucifert, akkor a karmai közé szorult lények milliói lesznek újra szabadok…