Gondolkozz jobban – élj jobban!

A napokban fog megjelenni Joel Osteen legújabb könyve

Ennek apropóján osztom meg sok szeretettel Joel édesanyja, Dodie Osteen gyógyulásának a történetét.

GYÓGYULÁS ÁTTÉTES MÁJRÁKBÓL

1981-ben történt, hogy a világhírű amerikai prédikátor, Joel Osteen édesanyja, Dodie Osteen egy nap annyira rosszul lett, hogy a családja bevitte őt kivizsgálásra a kórházba.

A végső eredmények 20 nappal később érkeztek meg: Dodie-nak végső stádiumban levő, áttétes májrákja volt.

A diagnózis az egész családot mélyen megrázta.

Dodie máján egy naracs-méretű daganatot találtak, de ezen kívül még két, mandula-nagyságú daganat volt a testében. A hölgy mindaddig azt hitte, hogy bizonyára csak májgyulladása lehet, a sok tengerentúli utazás miatt, amelyekre férjét elkísérte.

A hölgy nagyon lefogyott – ekkor már csupán 45 kiló volt, a bőre pedig csúnyán besárgult.

Dodie rádöbbent, hogy a földi életben ő már semmi másba nem kapaszkodhat, csak Istenbe.

„Imádkozom, hogy minden tekintetben jó dolgod legyen, és testileg is éppen olyan jó egészségnek örvendj, mint amilyen jól vagy lélekben” – mondja a Szentlélek János apostolon keresztül

 

(3 János 1:2 – EFO).

Nem minden gyógyulás történik meg azonnal. Van, amikor harcolni kell az egészségért. Ilyenkor sem szabad feladni a küzdelmet.

Dodie feladhatta volna aznap, amikor hazaengedték a kórházból. De ő élni akart. Tudta, hogy a férjének is szüksége van még rá.

Az orvosok elmondták, hogy megpróbálhatják a kemoterápiás kezelést, de egyáltalán nem biztos, hogy az eredményre vezetne. Közölték, hogy Dodie-nak csak néhány hete maradt hátra.

Férjével úgy döntöttek, inkább hazamennek, hogy Istenhez kiáltsanak, Dodie pedig pihenni tudjon. Az orvosok kérték, hogy legkésőbb 10 nap múlva jöjjön vissza. De ő soha többé nem ment vissza.

Aznap meghozott egy döntést: megpróbál normálisan élni akkor is, ha szörnyen érzi magát.

Másnap reggel fel is kelt reggelit készíteni a családnak. Amikor a lánya azt mondta, hogy nyugodtan feküdjön vissza pihenni, Dodie így válaszolt:

„Ahhoz, hogy meggyógyuljak, úgy kell viselkednem, mint aki már meg is gyógyult!”

Amikor feltették neki a kérdést, hogy hogy érzi magát, ő azt mondta:

„Jézus sebeiben meggyógyultam!”

 

(Ézsaiás 53:5)

Dodie a nap folyamán sokszor, szinte minden lépésnél a Bibliának egy gyógyulással kapcsolatos szakaszát – hangosan – kimondta. A félelem, a szorongás és a fájdalom béklyóival szemben vívott élet-halál harcot.

Amikor a lánya elindult az iskolába, a férjével együtt leborultak Isten elé, a hálószobájuk padlóján. John, a családfő, megparancsolta a ráknak, hogy hagyja el Dodie testét. Ahogyan Jézus ráparancsolt a fügefára, úgy John is ráparancsolt a felesége testében levő rákos daganatnak, hogy száradjon ki és sorvadjon el.

Amikor Dodie felkelt az imából, máris jobban érezte magát. Legbelül úgy érezte, hogy meggyógyult. Bár még semmilyen fizikai változást nem tapasztalt a testében, Dodie már aznap, 1981. december 11-én elfogadta, hogy teljesen fel fog épülni.

Ahányszor csak a Sátán azt súgta a fülébe, hogy „Meg fogsz halni!”, Dodie kijelentette, hogy amikor a férje december 11-én imádkozott érte, ő – a Názáreti Jézus Krisztus nevében – elfogadta a gyógyulását.

A Sátán egyik jellemzője, hogy az elméjében gyötri, kínozza az embert. Dodie tudta: le kell rombolnia minden „okoskodást,” „foglyul kell ejtenie minden gondolatot,” amely őbenne nem akarja elfogadni a Biblia igazságát. (2 Korintus 10:5)

Olyan fotókat tett ki saját magáról az ágya mellé, amelyeken fiatalabb és makk egészséges volt. Azt kérte Istentől, hogy tegye őt újra olyanná, mint amilyennek ezeken a képeken látszik. Ábrahám Istenében hitt, Aki

„azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket.”

 

(Róma 4:17)

Rendszeresen elképzelte magát a jövőben, teljesen egészségesen, amikor a gyermekei már felnőttek, ahogyan részt vesz az esküvőjükön.

Kártyákat gyártott, amelyekre a Szentírásnak a gyógyulással kapcsolatos szakaszait írta fel. Felolvasta ezeket, így emlékeztetve önmagát – és Istent is – az Ő ígéreteire. Ezek a versszakok voltak a gyógyszerei, amelyeket a mai napig minden nap “bevesz”.

Dodie leveleket írt mindazoknak, akiktől úgy érezte, hogy bocsánatot kellene kérnie. Ahogy ezt tette, egyre tisztábbnak érezte magát szellemi-lelki szempontból.

A megbocsájtás ugyanis egy nagyon fontos kulcsa a gyógyulásnak.

Dodie másokért is imádkozni kezdett, ha ilyen helyzetben nem is nagyon volt kedve ehhez. Emlékeztette magát, hogy Jób is azt követően gyógyult meg teljesen, hogy a barátaiért imádkozott. (Jób 42:10)

A Biblia azt is mondja, hogy „a vidám elme jó orvosságul szolgál” (Példabeszédek 17:22). Dodie ezért tudatosan igyekezett olyan dolgokat csinálni, amitől elfogta a nevetés. A gyermekei nagyon irigykedtek rá, amikor megtudták, hogy néha az ő kedvenc rajzfilmeiket nézi, míg ők az iskolában tanulnak.

Ezékiás királyhoz hasonlóan Dodie azt kérte Istentől, hogy hosszabbítsa meg az életét. Ha Isten hajlandó volt erre Ezékiásnál, akkor ezt vele is meg fogja tenni – mondogatta magának. Ezékiás király azt kérte Istentől, hogy 15 évvel hosszabbítsa meg az életét (2 Királyok 20).

Dodie további 25-30 évet kért (majd, amikor ez letelt, akkor kért még 15-20 évet Istentől).

Ahányszor csak el kellett mennie egy temető mellett, Dodie hangosan így szólt:

„hosszú élettel elégít meg engem és megmutatja nekem az Ő szabadítását!”

 

(Zsoltárok 91:16)

Hát így gyógyult meg Dodie Osteen az áttétes májrákból. Ennek már 37 éve, a hölgy most 84 éves.

Mert Istennel MINDEN lehetséges.