HALLOWEEN ÉS A HALOTTAK NAPJA

Gonosz napok vagy ártalmatlan ünnepek?

HALOTTAK NAPJA

Emlékezés a szeretteinkre.

Látogatás a temetőben, gyertyagyújtás síroknál.

Jó szokás-e ez, a Biblia tükrében?

És mi van a Halloweenezéssel?

Ártalmatlan ünnep?

Mi a gond egy kis jóleső borzongással?

***

A Biblia éles határt von az élők és a halottak közé.

Ennek a határnak a feszegetése életveszélyes játék.

A halál nem egy semleges valami, hanem egy gonosz valaki.

Persze esemény is, minden ember életében.

Amikor különválik az ember szelleme és lelke a testétől.

A szentek mennek a Mennybe, a bűnösök pedig a Pokolba.

Az emberi testnek meg kell adni a végtisztességet.

A temetés és a szeretteink sírjának a rendben tartása helyénvaló.

De ami Magyarországon és másutt is történik ilyenkor, az valami egészen más.

A Halloween, a Mindenszentek és a Halottak Napja három egymást követő napra esik, október 31-től november 2-ig.

Ez egy pogány, misztikus, sötét eredetű ünnep.

Semmi köze sincs a Bibliához.

E gonosz napok sorozata Halloweennel kezdődik – amely ősi kelta ünnep.

A kivilágított tök eredete a Sátán egy ajándéka egy halott léleknek, hogy azzal visszatalálhasson az élők világába.

Ősi meggyőződés, hogy ezeken a napokon elvékonyodik a határ élők és holtak világa között.

Az emberek eredetileg ártó szellemekkel szemben készítettek lámpásokat és öltöztek jelmezekbe.

A Halloween szimbolikája a halál ünneplése – sírok, csontvázak, pókhálók, kísértetek és boszorkányok.

A Biblia azt mondja, hogy “ami rossznak látszik, attól őrizkedjetek!”

Isten ugyanis nem akarja, hogy idő előtt meghalj.

Nem akarja, hogy megbetegedj, hogy balesetet szenvedj, hogy károkat szenvedj.

Sátán viszont akarja, hogy bajod essen, ezért igyekszik a saját felségterületére terelni.

Ilyenkor se kezdj el játszani az Ördöggel!

Pl. ne nézz horrorfilmeket, ne játssz zombis játékokkal, ne hallgass kísértettörténeteket.

Ezután jön Mindenszentek, november elsején.

A római katolikus IV. Bonifác pápa vezette be, Kr. u. 609-ben.

Mindenszentek ünnepét eleinte május 13-án tartották – ugyanerre a napra esett a pogány római Holtak Ünnepe.

III. György pápa tette át november 1-re, a nyolcadik században.

Ezután jön a Halottak Napja, más néven a Lelkek Napja.

A szokások többnyire a tisztítótűzben levő lelkek szenvedéseinek enyhítését célozzák.

A Biblia szerint ugyanakkor nincs is tisztítótűz.

Ilyenkor sokan kimennek a temetőkbe koszorúzni, emlékezni, imádkozni, gyertyát gyújtani.

Ilyen dolgokat a Biblia nem kér tőlünk.

Sőt – óva int a halottakkal való érintkezéstől.

A szeretteink ugyanis nincsenek a temetőben.

A földi maradványaik vannak itt, de ők maguk már elmentek, a másvilágon vannak.

Sátán és a gonosz szellemei viszont szeretik a sírokat, a holttesteket, a temetőket.

És ha valaki sokat foglalkozik a halállal, akkor megidézi azt.

Ezzel együtt a félelmet, a rossz előérzeteket, a gyengeséget.

Nekünk élőknek az élők között van a helyünk!

Élnünk, szeretnünk, alkotnunk kell!

Mozogni, dolgozni, imádkozni!

A Zsoltáros szerint…

„Nem a meghaltak dicsérik az Urat, sem nem azok, akik alászállnak a csendességbe, de mi áldjuk az Urat, mostantól fogva mindörökké!”

Az angyal így szólt a Jézus sírjánál bóklászó tanítványokhoz…

„Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott!”

Jézus maga pedig ezt mondta…

„Én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott voltam, és íme élek örökkön örökké… Nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai…”

Jézus legyőzte a halált!

Neked az élő Jézus Krisztus oldalán van a helyed!