Hit és hitvédelem (2. rész)

Most nézzük meg, mik azok a dolgok, amik erősíteni, növelni tudják a hitet!

 


HA OLVASOD A BIBLIÁT, NŐNI FOG A HITED!

Az előző részben már idéztük a Róma 10:17 verset, amely így szól:

„A hit tehát abból származik, amit hallunk, és amit hallunk, az Krisztus beszéde.”

 

(Egyszerű Fordítás)

A Szentírásban leírtak nem emberi agyból származó gondolatok, szavak.

Amikor Bibliát olvasol, nem ugyanaz történik, mint amikor egy regényt vagy egy történelem könyvet olvasol.

Miután az Ige a fülünkön keresztül belénk jön, képes leszivárogni a szívünkbe.

 


AZ IGE AZONNAL VÁLTOZÁSOKAT INDÍT EL BENNED!

Az Ige egy kalapács, ami “nekimegy” a benned levő istentelen ideológiáknak (pl. materializmus, ateizmus, buddhizmus), a hitetlenségnek, a félelemnek.

Harcba száll és elkezdi ezeket kigyomlálni belőled!

Mindent, ami nem igaz, ami nem valóság, ami nem jó, ami nem tiszta, ami nem építő – ami nem Istentől, hanem a Gonosztól van.

És ezek helyére beülteti az élet, a szeretet és a hit magjait.

 


VAN, AMIKOR HANGOSAN KELL OLVASNI A BIBLIÁT!

Amikor nagyok a sátáni terhek az atmoszférában, amikor nagyon rosszul kelsz, akkor a legjobb, ha az ember felolvas a Bibliából.

Én például minden nap igyekszem így olvasni a Bibliát – így tudok a legjobban odafigyelni.

Ez persze nem egy törvény!

 


A SZENTLÉLEK EGYIK GYÜMÖLCSE IS A HIT.

A Galata 5:22-23-ban a felsorolásban szerepel a görög “pisztisz” szó is, amelynek jelentése hit.

Ezért (is) fontos a Szentlélekkel való kapcsolat építése.

Ha sikerül jobban beteljesedned a Szentlélekkel, nagyobb lesz a hited is.

A legnagyobb hite ugyanis Istennek van!

Ha nagy bennünk az Isten, a hite is jobban látszódni fog bennünk!

 


A SZERETETBEN JÁRÁS “TERMŐFÖLDJE” A HITNEK.

„…a szeretet által munkálkodó hit.”

 

(Galata 5:6b)

A szeretet aktivizálni tudja a hitet.

A hitünk a szeretet atmoszférájában működik.

A hit egyik kifejeződése a szeretet cselekedetei.

Aki képes önzetlen szeretetből cselekedni, abban van hit.

Ahol harag, neheztelés, gyűlölet van, ott pedig a hit lefagy.

 


A NYELVEKEN SZÓLÁS IS NÖVELI A HITET.

„Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván a Szent Szellem által…”

 

(Júdás 1:20)

A “Szent Szellem által” való imádkozás a nyelveken szólás.

Ha valaki sokat szól nyelveken, annak erősebb lesz a belső embere.

Amikor nyelveken szólunk, az pszichikai részünk – az értelmünk, az érzelmeink, az akaratunk – visszaszorul és a szellemi képességeink kiélesednek.

Ennek a következménye a kételyek, a hitetlenség, a félelmek legyőzése és a hit egy nagyobb szintjére való eljutás!

 


ISTEN DICSÉRETE BEREPÍT A HIT ATMOSZFÉRÁJÁBA!

Ahol Isten van, ott teljes hit van, igaz?

Tudjuk, hogy Izrael Istene az Ő népének a dicséretei között lakik. (Zsoltárok 22:4)

Tehát ahol Istent helyes módon dicsérik, ott az Ő jelenléte elkezd megerősödni, kiépülni.

Ebben az atmoszférában pedig egyszerűen nem tudsz mást csinálni, mint hinni!

A jó dicséretnek mindig az a célja, hogy Istennek ez az erős, sűrű jelenléte kiépüljön.

Az ilyen dicséret monumentális, szent, friss, vidám, és őszinte…

 


A BIBLIAI HIT CSELEKEDETEKKEL LESZ TELJES!

„…a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt ő magában.”

 

(Jakab 2:17)

Ha megteszed a hit cselekedetét, behatolsz a természetfeletti világba.

Elkezdenek megtörténni a csodák – a hited nem marad meddő, hanem eredményes, hatékony lesz!

 • Hittel olvass Bibliát!
  (Számíts arra, hogy bármelyik pillanatban fog hozzád szólni Isten!)
 • Hittel imádkozz!
  (Számíts arra, hogy konkrét választ fogsz kapni a kéréseidre!)
 • Hittel dicsérd Istent!
  (Készülj rá, hogy be fogsz kerülni Isten jelenlétébe!)
 • Hittel tegyél bizonyságot!
  (Tudva azt, hogy hatalmas erő van a benned lakozó Szentlélekben!)
 • Hittel adakozz!
  (Annak tudatában, hogy ezzel vetsz – és aratni is fogsz!)
 • Hittel dolgozz!
  (Azzal a meggyőződéssel, hogy nem hiábavaló, amit csinálsz, hanem meglesz az eredménye!)

(folyt. köv.)