Hit és hitvédelem (5. rész)

“Ha Isten jó, miért teremtett gonoszt?”

Isten nem teremtett gonoszt!

Gondoljunk csak bele, mi is az, hogy “gonosz”?

Isten a tökéletes jó, a szeretet, a békesség.

Aki a jelenlétében van, az ezeket a tulajdonságait tapasztalja meg.

De mindannyian szabad akaratot kaptunk Istentől.

Ha valaki nem akar az Ő jelenlétében lenni, el akarja Őt hagyni, az ezt szabadon megteheti.

Ekkor az ember bekerül az Isten-nélküli állapotba.

 

Az Isten-nélküli állapot a jó helyett a rossz, a szeretet helyett a gyűlölet, a békesség helyett a feszültség.

A rossz, a gonosz nem is értelmezhető az abszolút jó nélkül.

A gonosz a jó ellentéte, a jó nélküli állapot.

A szabad akarat egyfajta “mellékterméke” az, hogy van rossz.

Ráadásul egy ideiglenes mellékterméke, amely az örökkévalóságban már nem lesz!

Isten mindenkit kényszeríthetett volna arra, hogy jó legyen.

Lehettünk volna robotok is, akik szüntelen csak ezt ismételgetik: “Szeretlek! Szeretlek! Szeretlek!”

De így a teremtett lények nem kaptak volna szabad akaratot.

Nem lettek volna képesek az őszinte szeretetre.

 

Szeretni csak úgy tudunk, ha szabad akartból, önként döntünk a szeretet mellett.

Szeretni nem lehet kényszerből.

“Megparancsolom, hogy szeress!” – nem valószínű, hogy ez egy sikeres udvarlási stratégia, ugye? 🙂

Isten jó. Isten a szeretet. Isten csak jót tett velünk, emberekkel.

De minden embernek jogában áll Istent elfogadni vagy elutasítani.

Oké, mondod, de akkor hogyan magyarázzuk a következő verset a Károlyi Bibliában:

„Ki a világosságot alkotom és a sötétséget teremtem,

 

ki békességet szerzek és gonoszt teremtek;

 

én vagyok az Úr, a ki mindezt cselekszem!” (Ézsaiás 45:7)

A héberben az itt “gonosznak” fordított szó a “raah”, amely összesen 631 alkalommal szerepel a Bibliában.

Nem mindig erkölcsi gonoszságra vonatkozik.

Az angol KJV Bibliában például 431 alkalommal fordítják “evil”-nek (gonosznak), a többi 200 esetben olyan szavak szerepelnek itt, mint rossz, sérülés, szomorúság, háborúság, csapás, baj…

A magyar Egyszerű Fordítás – ami az angol magyarázó fordítás (Amplified) alapján készült – így adja vissza ezt a versszakot:

„Én alkotom a világosságot, és teremtem a sötétséget, tőlem származik a békesség, de a veszedelem és a csapás is.

 

Én az örökkévaló viszem véghez mindezt.”

Isten tehát nem teremtett gonoszt!

A szeretet annyira csodálatos dolog, hogy ezért megérte “bevállalni” még a gonosz létezésének a lehetőségét is!