Hit és hitvédelem (1. rész)

Ha van hited, a Biblia elkezd működni az életedben.

A hit hozza mozgásba Isten természetfeletti erejét.

Ahol a keresztények hisznek és cselekszenek, ott visszaszorul a Sötétség Birodalma.

Csodák kezdenek történni.

Betegek gyógyulnak meg, foglyok szabadulnak meg!

Minden lehetségessé válik annak, aki hisz!

 


AMI KORÁBBAN KÉPTELENSÉGNEK TŰNT, AZ EGYSZER CSAK ELKEZD MEGTÖRTÉNNI!

Isten ígéretei elkezdenek látszódni a hívő ember életén.

Békesség. Öröm. Sikerek.

A szegény elkezd anyagilag felemelkedni.

A depresszió helyére békesség és öröm jön.

A félelem eltűnik – kiszorítja a szeretet.

A hit köti össze az embert az Istennel, a betegeget a gyógyulással, a szükségben levőt a megoldással.

Ahol van élő, bibliai hit, ott a kereszténység nem unalmas vallás, hanem dinamizmus, tűz, erő – maga az élet, a valóság, egy mindent megváltoztató hurrikán!!!

 


NA DE MI A HIT?

„Hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja.”

 

(Zsidó 11:1 – EFO)

Hiszel abban, hogy New Yorkban az Empire State Building létezik?

Pedig most épp nem is látod. Egy terrorista akár fel is robbanthatta az elmúlt órákban…

Látod, ez is egyfajta hit.

Hiszel abban, hogy a makedón hadvezér, Nagy Sándor létezett?

Pedig nem láttad, nem találkoztál vele…

Hiszel abban, hogy a gravitáció holnap is működni fog?

Ezekben mind hiszel – és jó okod van rá!

Hitelesnek tartod mások beszámolóit, felvételeit, tapasztalatait ezekről, illetve a történelem és a tudomány állításait, ezért hiszel ezekben.

 


A BIBLIAI HIT IS BIZONYOS NEM LÁTOTT TÉNYEKKEL, REALITÁSOKKAL KAPCSOLATOS.

Az előbbiek nem a bibliai, hanem a természetes hitre példák.

Természetes hittel is lehet Istenben hinni – de ettől “nem leszel beljebb”.

„Hiszitek, hogy csak egyetlen Isten van? Helyes. De gondoljátok meg, hogy ezt a gonosz szellemek is hiszik – és reszketnek a félelemtől!”

 

(Jakab 2:19 – EFO)

 


MI TEHÁT A BIBLIAI HIT?

A bibliai hit nem az ember fejében – az értelemben, a gondolatokban -, hanem a szívben tud létrejönni.

Sok tudós és filozófus is eljutott egyfajta természetes hitre Istenben.

Rájöttek arra, hogy van egy “legfelsőbb Isten”, a Teremtő, de ettől még nem jött létre kapcsolatuk is Vele.

Más dolog tudni valakiről és személyesen is kapcsolatba kerülni vele.

 


DE MI VAN, HA NEKEM NINCS ILYEN HITEM?

„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.”

 

(Róma 10:17 – KAR)

Ugyanez a vers az Egyszerű Fordításban így hangzik:

„A hit tehát abból származik, amit hallunk, és amit hallunk, az Krisztus beszéde.”

A jó hír az, hogy a hit Isten ingyen ajándéka. 🙂

Ha nincs hited, akkor ne csüggedj el, mert Isten ad!

Mindig Isten a kezdeményező – amikor hallod az Ő beszédét, akkor Ő beléd hinti a hit magjait.

Isten nyitja meg az emberi szívet a bibliai hitre.

Ő töri le a szíven a zárakat.

Ő “puhítja meg” a kemény szíveket.

Ő lazán le tudja rombolni a makacs materialista és ateista téveszméket benned.

Aki erre az isteni kezdeményezésre, beavatkozásra pozitívan reagál, az elindul az újjászületés útján.

„Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig (meg)vallást az üdvösségre.”

 

(Róma 10:9-10)

Az örök élet elnyeréséhez tehát szükséges ez az aktív, pozitív reakció, a hit megvallása a szánkkal is.

A bibliai hit egy teljes bizalom, ráhagyatkozás Istenre és a szavaira.

Ez egy 100 százalékos meggyőződés, ami sokkal erősebb és mélyebb, mint az értelmi, gondolati tudás.

De fontos azt is tudnunk, mi növeli és mi csökkenti a hitünket…

(folyt. köv.)