Partot ér a hajó, mert a Mester hangja szól!

#hitgyülekezete #koronavírus #joóbmárton

Sokan tudjátok, hogy én a Hit Gyülekezete tagja vagyok, immár 30 éve.

A közösségem az elmúlt időben többször is szerepelt a médiában.

És hát – legyünk őszinték – nem minden híradás tüntetett fel bennünket jó színben.

Mielőtt ezekre a konkrét hírekre reagálnék…

…hadd soroljak fel 10 okot, amiért szeretem a Hit Gyülekezetét!

 1. Németh Sándor bátor, ihletett és bölcs vezetői munkája és igehirdetései.
 2. Világszínvonalú dicséret szolgálat, amely szellemileg és szakmailag is rendkívüli.
 3. Erkölcsi és szellemi értékkel teli lelkészek és igehirdetők, akik a teljes evangéliumot prédikálják – közülük sokakat személyesen is ismerek, évtizedek óta.
 4. Hit a csodákban és a Szentlélek munkájában – isteni gyógyulások, démonoktól való szabadulások, Szentlélekkel való beteljesedés.
 5. Jézus Krisztusban hívő és Istent kereső emberek tízezrei, akik a közösségünkhöz tartoznak.
 6. Karitatív tevékenységek – ruhaosztás, étkeztetés, idősek segítése, iskolakezdő csomagok, drogrehabilitáció, börtönmisszió…
 7. Oktatás – óvodások, gyerekek és felnőttek részére – általános és középiskolák, Biblia iskolák, államilag akkreditált egyetemi szintű teológiai képzés.
 8. Keresztény és morális értékekkel bíró könyvek kiadása – ennek csúcsán áll a legszebb magyar nyelvű Szentírás kiadás.
 9. Kultúrharc a médiában a gonosz terjedésével szemben (modern liberalizmus, drogliberalizáció, abortusz, meleg “jogok”, szélsőséges feminizmus, globalizmus, nyitott határok, iszlám).
 10. Határozott kiállás a zsidóság és Izrael mellett, és az antiszemitizmussal szemben.

Akkor ti tökéletesek vagytok és nincsenek hibáitok és a Hit Gyülekezete az egyedüli üdvözítő egyház?

Ilyeneket sose mondtunk!

Csak rosszindulatú emberek vádolnak bennünket ilyenekkel.

Tökéletes gyülekezet nincs.

Ha találnál is egy tökéletes gyülekezetet – szokták viccesen mondani – onnantól kezdve, hogy te belépsz oda, már nem lesz tökéletes.

Izrael sem volt tökéletes – mennyiszer fellázadtak az Úrral szemben! -, de Isten mégsem volt hajlandó az ellenségeik szemüvegén keresztül nézni őket:

„Mily szépek a te sátraid, óh Jákob!

A te hajlékaid, óh Izrael!

Mint kiterjesztett völgyek, mint kertek a folyóvíz mellett,

mint az Úr plántálta aloék, mint cédrusfák a vizek mellett…”

(4 Mózes 24:5-6)

Az Atya szeretete, elfogadása és támogatása árad ezekből a sorokból!

Vannak hibáink, hiszen emberek vagyunk, akiket Isten megszólított, és nem vagyunk készek.

Egy úton haladunk az Úr felé – és Ő napról napra változtat, alakít bennünket, hogy egyre jobban hasonlítsunk Rá!

Igyekszünk, harcolunk, de közöttünk is vannak botladozók, visszacsúszók, nagyon nehéz háttérből jövő hívők.

És nem gondoljuk azt, hogy csak nálunk lehet Jézus Krisztussal találkozni.

Más keresztény közösségek is vannak, amelyek hitelesen képviselik Jézus Krisztust.

De Isten hatalmas munkát végez Magyarországon a Hit Gyülekezetén keresztül.

Ennek mi örülünk, és alázatosan igyekszünk kivenni a részünket Istennek ebből a csodálatos projektjéből!


Térjünk rá az aktualitásokra!

 • Lejárató könyv jelent meg Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezetője ellen.

Nem érdemes elolvasni.

Semmi újdonságot nem tartalmaz.

Ugyanazokat az ősrégi hazugságokat ismételgeti.

Egy frusztrált és gyűlölködő ember írta, aki több, mint 20 éve folyamatosan rágalmaz minket.

Az első könyve – 1999-ben – kudarcot vallott.

Az emberek nem fordultak el Németh Sándortól.

Most sem fognak.

Azért, mert ezt a könyvét is áthatja a rosszindulat, a tények eltorzítása, az egyoldalú sárdobálás.

Ez egy diabolikus és a bomlasztást célzó kísérlet, amely a Hazugság Atyjától származik.

A könyv minden állítása cáfolható.

Szégyen, hogy van kiadó Magyarországon, amely ilyen alantas célokat kiszolgál.


 • Adócsalás vádjával letartóztatták a szegedi politikust és tizenegy-gyermekes családapát, Joób Mártont, aki a Hit Gyülekezet tagja.

Marcit ismerem, személyesen.

Kenus világbajnok, nagycsaládos, és a közéletben is forgolódott.

De hibát vétett.

Attól, hogy valaki keresztény, még követhet el hibát, még súlyos hibát is.

Egy ószövetségi történet jutott az eszembe ezzel kapcsolatban.

Egyszer egy özvegyasszony ment Elizeus prófétához, segítséget kérni tőle.

A férje a próféták közé tartozott, de meghalt, és nagy adósságot hagyott maga után.

Jött a behajtó, és a hölgy gyermekeit el akarták adni rabszolgának, hogy így rendezzék a család tartozását.

A Biblia azt mondja, hogy ez egy istenfélő apa volt.

Mégis, valami miatt – talán valamikor hozott egy nagyon rossz döntést – nagy bajba sodorta a családját.

Csoda kellett ahhoz, hogy a család ebből a helyzetből megszabaduljon.

Tehát ilyen példa is van a Bibliában – egy jó ember, hatalmas adóssággal.

Mi itt élünk Magyarországon, és meg kell felelnünk a magyar törvényeknek.

Állampolgárokként adót is kell fizetnünk.

Különben az adóhatóság – teljes joggal – megbüntethet.

Én azért imádkozom, hogy a Marci és családja a lehető leghamarabb kerüljenek ki ebből a helyzetből, és – a tanulságokat levonva – tudják folytatni az útjukat együtt, az Úr felé!


 • A Hit Gyülekezete felfüggesztette az istentiszteleteit, mert egy koronavírusos személy részt vehetett az egyik vidéki rendezvényen.

Hatalmas felelősség van ma a vezetőinken.

Országok, vállalatok vezetőin, de legfőképpen a keresztény vezetőkön.

Egyrészt a veszély nagyon is valós – a koronavírus nap mint nap embereket öl meg.

Nem egy helyen jött létre gócpont vallásos közösségekben.

Kockázatot jelent, amikor az emberek összegyűlnek, együtt vannak, énekelnek.

Én százszázalékosan meg tudom érteni és támogatom a gyülekezet vezetőségét ebben a döntésben.

Az emberéletek védelmében ez volt a helyes, bölcs döntés.

Másrészt azt is tudjuk, hogy a liberális média mennyire ellenséges a keresztény közösségekkel szemben.

Ha hibát vétünk, azonnal kihasználják, hogy az egész kereszténységet lejárassák.

Nem jó, ha magas labdát adunk nekik ehhez.

Kérlek benneteket, tartsuk be a vírussal szembeni védekezés szabályait, legyünk még elővigyázatosabbak!

Tisztelettel kívánok minden kedves követőmnek áldott, egészséges és Jézus Krisztus kegyelmében bővelkedő augusztusi hónapot!

Pátkai Mihály

U.I.: A címre utalva, tudom, hogy a dalban nem pont így van a szöveg, de így azoknak is érthetőbb az üzenete, akik a dalt nem ismerik. 🙂