Rajongás, cinizmus, hit

A viszonyulásunk Isten embereihez meghatározza azt, hogy Isten meg tud-e áldani bennünket rajtuk keresztül vagy nem.

Hozzánk hasonlóan, ők is emberek.

Nem csodatevők, parafenomének.


ENGEDELMESSÉGBEN JÁRÁS

Nekünk az Úrra kell figyelnünk, Őt kell követnünk.

Jézus Krisztus legyen a figyelmünk középpontjában!

Ha az Úrban jársz, hűségesen, akkor – előbb vagy utóbb – Isten meg fog áldani téged.

Isten áldásai akkor jönnek rád, ha nap mint nap engedelmeskedsz Istennek – ha engedelmességben jársz.

Ha minden nap “felveszed a kereszted” és követed Jézus Krisztust.

Ha nem élsz bűnben, ha rendszeresen imádkozol, ha minden nap olvasod a Bibliát.

„Amilyen a kapcsolatod Isten Igéjével, olyan a kapcsolatod Istennel”

– szokta mondani egykor a híres bibliatanító, Derek Prince.

Jézust követni nem vallás, hanem életmód.


A FELAJZOTT CSODAVÁRÁS

Ne egy embertől és egy összejöveteltől várd, hogy na majd most megváltozik az életed.

Az egzaltáltság, a hisztéria nem egyenlő a hittel.

A hit egy nyugodt bizalom, a jónak a várása, nem egy pszichikai felspannoltság.

A csodákat nem emberek cselekszik, hanem Isten.

Egyetlen Isten embere sem tudja garantálni, hogy valaki egy istentiszteleten meg fog-e gyógyulni vagy sem.

„Én még nem gyógyítottam meg senkit”

– mondta egyszer a világhírű evangélista, Kathryn Kuhlman.

„A Szent Szellem az, aki gyógyít.”


A CINIKUS VISZONYULÁS

Az is nagyon rossz, ha megvetjük azt, aki szól.

Minden Isten emberének van családi és kulturális háttere, és egyéni karaktere is.

Megérdemlik a tiszteletünket, akkor is, ha mások, mint mi vagyunk!

Ezek az emberek az életüket tették le az egyházért.

Az ilyen embereket világszerte szidják és megvetik, rágalmazzák.

A nevüket – Jézuséval együtt – a sárba tiporják.

Ők elhívott emberek – Isten keze különleges módon rajta van az életükön.

Követhetnek el hibákat?

Persze – te talán nem?

Légy megengedő feléjük, ahogy Isten is – a Krisztusban – megengedő volt feléd!

Nézd a szolgálatuk gyümölcseit – megtérések, megújulások, gyógyulások, szabadulások, anyagi áttörések, jól működő gyülekezetek.

Isten – ilyen embereken keresztül – építi az egyházat.

Ne ülj be az ítélkezők, a cinikusok székébe.

Hagyd meg a rágalmazást a Sátánnak.

A bölcs ember istenfélelemmel beszél az Isten szolgálatában forgolódó emberekről.


KÜLÖNBSÉG ÉS EGYSÉG

„A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.

 

És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.

 

De mindezeket egy és ugyanaz a szellem cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja.

 

Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy test tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is.

 

Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.”

 

(1 Korinthus 12:5-6, 11-12, 27)