Reménység, aminek alapja van

A keresztény reménység nem biológiai optimizmus.

Minden fiatal pozitív és lelkes.

Tele van energiával.

Úgy érzi, övé a jövő.

„Jó lesz!”

„Sikerülni fog!”

„Nem lesz gond!”

Nem baj, ha a fiatalok életigenlőek.

Ha élni akarás van bennük.

De ez így – önmagában – buta és alaptalan optimizmus.

A sors ugyanis – előbb vagy utóbb -, mint gőzmozdony jön szembe az emberrel.

Az első és a kisebb pofonokat a legtöbben kiheverik.

De aztán jönnek a keményebb sorscsapások.

 • Amikor az embernek egy álma véglegesen elvész.
 • Amikor a családja darabjaira hullik.
 • Amikor nem várt tragédiával kell szembenéznie.
 • Amikor kiderül, hogy anyagi céljai nem valósulhatnak meg.
 • Amikor az idő múlása először letaglózza.
 • Amikor megcsapja az embert az elmúlás előszele.

MAJD CSAK LESZ VALAHOGY?

Nem minden bizakodásnak van valós alapja.

Sokszor a pozitív várakozás vágyálom, illúzió.

Aszáf, a Zsoltáros, így beszél erről:

„Milyen vékony jégen járnak az istentelenek! (…)

Hirtelen-váratlan elesnek, tönkremennek, megrémülnek, s már végük is van!

Hirtelen eltűnnek, mint ébredéskor az álom!” (Zsoltárok 73:18-19 – EFO)

Ez egy istentelen és gonosz világ.

Az ember pedig törékeny lény.

Mindenkire, minden nap, megannyi veszély leselkedik.

Ebben a korszakban “evilág istene” a Sátán.

Az embernél hatalmasabb erők és lények is léteznek.

A bűn és az átkok, a démonok és a gonosz angyalok, a Halál és a Pokol iszonyú erős valóságok.

(Az utóbbi kettőt azért írtam nagybetűvel, mert ők személyek is.)

Velük szemben mi emberek – Isten nélkül – védtelenek vagyunk.

Sok ember egész életében nem azonosítja be az Ellenségét.

Csak azt tapasztalja, hogy nem sikerült.

Amit elképzelt fiatal korában, az nem valósult meg.

Nem olyan lett a sorsa, amit szeretett volna.

Valami – valaki – ellopta az álmait.

Az elmúlás, az öregedés, a halál mindent tönkretett.

„Hát igen, ilyen az élet!”

„Az élet nehéz!”

Nem marad más, mint a kiábrándulás.

„Mikor meghal az istentelen, reménye is meghal, szertefoszlik minden, amiben bízott.”(Példabeszédek 11:7 – EFO)

DE MIBEN MÁS A KERESZTÉNYEK REMÉNYSÉGE?

Mindenben.

Abban, hogy nem a hatalmas nagy semmin áll.

A feltámadás tényén és Isten ígéretein nyugszik.

A mi reménységünket Az élteti, Aki az univerzumot csinálta.

Mi nem „csak úgy”, minden alap nélkül bizakodunk.

A reménységünk alapja Jézusnak a halálból való visszajövetele.

A feltámadás csodája, ami tényleg megtörtént.

Ez nem valami homályos misztérium.

 • Nem legenda.
 • Nem mítosz.
 • Nem mese.
 • Nem kamu.
 • Nem átverés.

Hanem a történelem legfontosabb eseménye.

Az emberre legnagyobb hatással bíró tény, a bűnbeesés óta.

Kétezer évvel ezelőtt egy ember visszajött a halálból.

Azóta biztos, hogy minden ember egyszer fel fog támadni.

Ez a mindent megváltoztató valóság a keresztény reménység alapja.

Isten ígéretei szintén teljesen biztosak.

Az Ő szava nem olyan, mint az emberé.

Benne száz százalékosan meg lehet bízni.

Neki van hatalma arra, hogy az ígéreteit betartsa.

Még ezerévekkel azután is, hogy szavait kimondta.

ISTEN NÉHÁNY ÍGÉRETE AZ ÖVÉIHEZ

 1. …a kik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. (Példabeszédek 8:17)
 2. …azt, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. (János 6:37)
 3. …aki hisz énbennem, ha meghal is, él. (János 11:25)
 4. Érett korban térsz a koporsóba, amint a maga idején takaríttatik be a learatott gabona. (Jób 5:26)
 5. Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem. (Példabeszédek 8:21)
 6. …egyet sem bocsátok rád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. (2 Mózes 15:26)
 7. Hosszú élettel elégítem meg őt… (Zsoltárok 91:16)
 8. …el nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. (Józsué 1:5)
 9. …e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened. (5 Mózes 28:1)
 10.  És bővölködövé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében… (5 Mózes 28:11)

A KERESZTÉNY REMÉNYSÉG FANTASZTIKUS!

NE AGGÓDJ, MERT TÉNYLEG JÓ LESZ!

DE AKKOR, HA MEGMARADSZ ISTEN SZÖVETSÉGESE!