Válaszok a Hit Gyülekezetét ért vádakra (3. rész)

7. „A vezető lelkész ma már egy átlagos hívő számára elérhetetlen. Sok pásztor ma már csak hétvégenként látogatja a rábízott gyülekezetet, akkor is csak néhány órára. Ma már létezik gyülekezeti protokoll és szolgálati út. A lelkészek többsége elkülönül a hívőktől. Megvan számukra a külön vezetői protokoll szoba, amit biztonsági emberek őriznek, nehogy egy közönséges hívő megzavarja a „szolgálati ajándék” nyugalmát.”

Egy soktízezer fős gyülekezet főpásztorától nem várható el, hogy ő személyesen találkozzon minden hívővel és személyes pásztorlásban részesítsen mindenkit. Ezért is vannak munkatársai, akik – többek közt – ezt a nagyon fontos feladatot ellátják. Amikor Mózes apósa látta, hogyan próbál Mózes mindenkinek személyesen segíteni, „reggeltől estig” tartó személyes pásztorlással, szólt, hogy ez így nem lesz jó, nem hatékony, hiszen mind ő, mind a nép így „felettébb kifárad”. Az öreg Jethró azt tanácsolta, hogy válasszon ki Mózes „derék, istenfélő férfiakat”, akik ebben segíteni tudnak neki.

Németh Sándor így is rengeteg hívővel áll személyes kapcsolatban. Rendszeresen tart megbeszéléseket budapesti és vidéki pásztorok illetve a gyülekezet fiataljai, aktivistái és dolgozói számára, ahol ők is adnak visszajelzéseket neki.

A Hit Gyülekezete vezetőjének a feladatai közé tartoznak:

  • a közösség és az intézmények stratégiai szintű vezetése (pl. operatív-, financiális-, online és offline kommunikációs-, személyügyi-, szervezeti felépítéssel kapcsolatos stratégia)
  • a jövőkép / vízió megadása,
  • a hívők és a többi vezető inspirálása,
  • az igehirdetés szolgálatának a vezetése – friss kijelentés (ehhez rengeteg időt tölt imával és Biblia tanulmányozással),
  • a hívők bevezetése rendszeresen Isten jelenlétébe az istentiszteletek során,
  • az új intézmények alapítása, projektek, fejlesztések menedzselése,
  • a közéleti személyekkel és politikusokkal való kapcsolatfelvétel és kommunikáció,
  • a más, magyar és nemzetközi felekezetek vezetőivel való kapcsolatfelvétel és kommunikáció,
  • a fiatal generációk nevelése, oktatása és szolgálatba állítása,
  • a Hit Gyülekezete speciális elhívása mentén az Izraellel és a zsidósággal való kapcsolat építése…

Ha a közösség első számú vezetője ilyen feladatokat tud végezni, akkor tud megvalósulni a fejlődés, a növekedés. A Hit Gyülekezete is ki tudott törni a kis gyülekezetekre – sajnos – jellemző elszigeteltségből és közéleti tényezővé, hivatkozási alappá tudott válni Magyarországon. Németh Sándort már partnernek veszik komoly politikusok és közéleti személyek is. Ez pedig nem az átok, hanem az áldás jele a Biblia alapján!

A Hit Gyülekezete növekedésével nem egyenlő arányban jelentek meg a szolgálatra alkalmas, érett emberek. Így a helyi gyülekezetek pásztorai közül sokan nagyon elfoglalt emberek lettek, akik párhuzamosan több helyszínen is végzik a munkájukat. (A napokban beszélgettem egy ilyen pásztorral, aki – a szükség miatt – nemrég még 4 (!) helyszínre járt minden héten szolgálni, most már „csak” 3 helyre jár!) A „szolgálati utak” és a „protokoll szoba” nem valami sötét dolgok – hála Istennek azért, hogy a jól szolgáló pásztorok szolgálatára van igény Magyarországon. Bűn az, hogy mielőtt kiállnak az emberek elé, van lehetőségük egy szobában, nyugodtan „összeszedni a gondolataikat”, meginni egy kávét és egyeztetni a helyi vezetőkkel, presbiterekkel?

A biztonsági emberek sem valami sötét, rossz emberek. Az ő feladatuk megvédeni a közösséget a külső támadásoktól. A fizikai életünk védelme miatt van rájuk szükség, borzasztó nagy felelősség nehezedik rájuk. Én annak nem örülök, hogy vannak gonosz emberek a világban, de ha már vannak, akkor védjük meg magunkat velük szemben! Ezért kellenek biztonsági kapuk, fémdetektorok, őrök. A protokoll szobák előtt is szoktak állni ebben a szolgálatban levő hívők, nehogy valaki „lekapcsolja” az éppen szolgálni készülő pásztort – hiszen ezzel a többi hívőt fosztaná meg attól az áldástól, amit csak friss és jó állapotban tud feléjük közvetíteni.