Válaszok a Hit Gyülekezetét ért vádakra (5. rész)

Kedves Testvéreink és Barátaink! 😀📘🔥

Pénz / Vállalkozók / Társadalmi munka / Kampányolás és tüntetések / Testvéri szeretet

9. „Az egyház működtetése és fenntartása akár szervezetileg, akár anyagilag óriási terhet jelent a Hit Gyülekezetének és tagságának. Megjelentek a személyes érdekek mind a szolgálatokban, mind az egyházi alkalmazottak között. A Hit Gyülekezetben létrejött egy olyan vállalkozói réteg, akinek a megélhetése, anyagi boldogulása a gyülekezetre, annak intézményeire és tagságára épül.”

Az ember örömmel hoz áldozatot azért, amiben hisz, amit értékesnek tart. Mi meg vagyunk győződve arról, hogy a Hit Gyülekezete nemcsak nekünk, hanem az egész magyar társadalom számára is nagy hasznot jelent. Az óriási gyülekezet valóban óriási terheket is jelent, de szerencsére az Istenünk is óriási! Nem beszélve a hívők adakozó jószívűségéről, ami szintén elképesztően nagy. De mindez nem lenne, ha nem tudnának azonosulni a közösség értékeivel és céljaival…

Minden embernek vannak személyes érdekei, hacsak nem becsapja magát. Mindannyian szeretnénk boldogulni, a magunk területén, a családjainkban, a munkánkban, a szolgálatunkban sikeresek lenni. Ez önmagában nem rossz dolog. Tehát „személyes érdekek” mindig is voltak és lesznek. A kérdés csak az, hogy valaki mit helyez előtérbe? Alá tudja-e rendelni az Isten érdekeinek a saját érdekeit? A Szentírás azt javasolja nekünk, hogy keressük

„először Isten országát, és az Ő igazságát és ezek (a földi élethez szükséges dolgok) mind megadatnak nekünk.”

 

(Máté 6:33)

A vállalkozókkal kapcsolatban… Én magam is vállalkozó vagyok, lassan 15 éve. Az ügyfeleim nem a Hit Gyülekezete tagjai (talán 500 tranzakcióból, ha egyszer fordul ilyen elő), tehát én nem a Hit Gyülekezete tagjain élősködve építettem fel a cégem. A „hites” vállalkozók nagy része, akiket én ismerek, szintén „kifelé dolgoznak”, a piacból élnek. De az sem rossz dolog, ha valaki olyan terméket árul, amely kifejezetten hívők számára fontos, értékes. (Például ha valaki Bibliát vagy keresztény irodalmat forgalmaz.) Nincs itt semmilyen sötét összeesküvés és kizsákmányoló réteg, csak tisztességesen megélni akaró és másokat is élni hagyó, istenhívő emberek.

10. „Mára a hívők egyre inkább eszközeivé váltak a felépült vallási rendszernek. Társadalmi munkában építik a gyülekezeti ingatlanokat, pakolnak, takarítanak, berendeznek, adakoznak, tizedet fizetnek, politikai kampányokon vesznek részt, ha kell, tüntetnek és felvonulnak. Ha ott vannak istentiszteleten nem zavarnak senkit, ha nincsenek ott, nem hiányoznak senkinek.”

A középső mondat a Hit Gyülekezete tagok méltánylásának is elmenne. Igen, aktívak vagyunk és „társadalmi munkában” is teszünk a közösségünkért – mert szeretjük, mert értékeljük, mert azt akarjuk, hogy sokáig fennmaradjon. (Például én sem pénzért írom ezeket a sorokat.) Az tök jó, hogy egyre több gyülekezeti ingatlan van, hiszen ezeket mi és a gyermekeink fogjuk használni, jó célokra. Adakozni jó, mert ezen és a kemény munkánkon keresztül Isten nagyon meg tudja áldani az embert. Az is igaz, ha kell, tüntetünk és felvonulunk, mert nem közömbös számunkra az ország – és így embertársaink – sorsának az alakulása.

Az viszont már nem igaz, hogy a hívők a rendszer eszközeivé váltak. Ebben már benne van a Hit Gyülekezete tagjainak a lenézése. Az igazság az, hogy a közösség szolgálja a hívőket, akik viszont szolgálnak a közösség felé – ez minden életképes szervezet működési modellje. Kapunk is a gyülekezettől és adunk is a gyülekezetnek.

Az utolsó mondat pedig már egy rosszindulatú, demagóg állítás. Már hogyne érdekelne bennünket a hívőtársaink sorsa?

Nálunk is vannak imacsoportok, szolgáló-körök, és kialakulnak barátságok is. Számtalan ember a Hit Gyülekezetében talált rá élete párjára és alapított családot. Ez egy nagy gyülekezet, és mint ilyen, kevésbé családias jellegű, mint a kis közösségek. De még így is sokkal több potenciális emberi kapcsolatot kínál, mint a legtöbb nem hívő ember természetes környezete. A heti szintű találkozás lehetősége az azonos világnézetű és ugyanazon univerzális célok mentén szerveződött emberekkel sokunknak hatalmas áldást jelent.